دیرنشین باشگاه دانلود خبرنگاران جوان

دیرنشین: باشگاه دانلود خبرنگاران جوان رسول مهربانی مبعث رسول حضرت محمد مبعث پیامبر

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس) + کوتاه‌ترین پل بین دو کشور در دنیا (

این پل که بین یک منزل و حیاط آن قرار گرفته در واقع در بین مرز کانادا و آمریکا در منطقه هزار جزیره استان انتاریو واقع شده است است.

عکس) + کوتاه‌ترین پل بین دو کشور در دنیا (

کوتاه ترین پل بین دو کشور در دنیا (+عکس)

عبارات مهم : جزیره

این پل که بین یک منزل و حیاط آن قرار گرفته در واقع در بین مرز کانادا و آمریکا در منطقه هزار جزیره استان انتاریو واقع شده است است.

عکس) + کوتاه‌ترین پل بین دو کشور در دنیا (

مشرق

واژه های کلیدی: جزیره | آمریکا | کانادا | انتاریو | اخبار گوناگون

عکس) + کوتاه‌ترین پل بین دو کشور در دنیا (

عکس) + کوتاه‌ترین پل بین دو کشور در دنیا (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog