دیرنشین باشگاه دانلود خبرنگاران جوان

دیرنشین: باشگاه دانلود خبرنگاران جوان رسول مهربانی مبعث رسول حضرت محمد مبعث پیامبر

گت بلاگز اخبار اجتماعی مسابقه ۱۰ هزار نفر جهت تصدی ۳ هزار پُست مدیریت ، آزمون گزینش و انتصاب مدیران مدارس برگزار شد

آزمون گزینش و انتصاب مدیران مدارس با حضور ۱۰ هزار نفر جهت تصدی ۳ هزار پُست مدیریت برگزار شد.

مسابقه ۱۰ هزار نفر جهت تصدی ۳ هزار پُست مدیریت ، آزمون گزینش و انتصاب مدیران مدارس برگزار شد

آزمون گزینش و انتصاب مدیران مدارس برگزار شد/ مسابقه ۱۰ هزار نفر جهت تصدی ۳ هزار پُست مدیریت

عبارات مهم : مدیریت

آزمون گزینش و انتصاب مدیران مدارس با حضور ۱۰ هزار نفر جهت تصدی ۳ هزار پُست مدیریت برگزار شد.

به گزارش فارس، مرحله اول پروژه فرآیند گزینش و انتصاب مدیران مدارس با نشانه استقرار شایسته سالاری در گزینش نیروی انسانی جهت تصدی مدیریت واحدهای آموزشی برگزار شد.

مسابقه ۱۰ هزار نفر جهت تصدی ۳ هزار پُست مدیریت ، آزمون گزینش و انتصاب مدیران مدارس برگزار شد

عظیم محبی مدیرکل دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش در دیدار از روند این آزمون در شهر تهران، اظهار کرد: گزینش و انتصاب مدیران مدارس و ارائه چارچوب فرایند کار از طریق سامانه دارای چند مرحله بود که برگزاری جلسه ویدئوکنفرانس با مدیران پروژه استانی و راهنمایی جهت بارگذاری مشخصات مدارس در سامانه در مناطق مجری جهت عضویت داوطلبان، از جمله کارها مرحله اول بود.

وی افزود: در این مرحله بیش از 11 هزار نفر داوطلب تصدی پست مدیریت در مناطق مرکزی استان ها، در سامانه مربوطه عضویت کردند که بعد از بررسی سوابق پرسنلی و عملکردی این داوطلبان، شرایط احراز حدود 10 هزار نفر از آنان به وسیله کمیته های گزینش و انتصاب مدیران مناطق مرکز استان ها تأیید و امکان حضور آنان در آزمون حضوری و الکترونیکی به وجود آمد.

آزمون گزینش و انتصاب مدیران مدارس با حضور ۱۰ هزار نفر جهت تصدی ۳ هزار پُست مدیریت برگزار شد.

محبی گفت: مرحله دوم، برگزاری آزمون است که به صورت حضوری و الکترونیکی بوده و این کار در مرکز نیروی انسانی و برنامه ریزی آموزش و پرورش اجرا شد.

وی ادامه داد: نشانه مهم از اجرای این آزمون، شناسایی نیروهای توانمند جهت پذیرش مسئولیت واحد آموزشی و تشکیل بانک اطلاعاتی در تمام مقاطع تحصیلی است که دارای 200 امتیاز است.

محبی اظهار کرد: روز گذشته تمام داوطلبان تصدی مدیریت مدارس که شرایط آنها به وسیله کمیته گزینش و انتصاب منطقه مورد تأیید قرار گرفته، با حضور در پایگاه آزمون به صورت هم وقت در سراسر کشور وارد سامانه شده است و نسبت به پاسخگویی به سؤالات اقدام کردند؛ کسب حداقل 40 درصد از مجموع نمره آزمون به وسیله داوطلبان جهت ورود به مراحل بعدی فرآیند الزامی است.

مسابقه ۱۰ هزار نفر جهت تصدی ۳ هزار پُست مدیریت ، آزمون گزینش و انتصاب مدیران مدارس برگزار شد

وی افزود: داوطلبان بعد گذارندن موفق مرحله آزمون، وارد مرحله مصاحبه می شوند؛ مصاحبه دارای ۴۰۰ امتیاز است که این مصاحبه با این امتیازات سه بخش را می سنجد؛ بخش اول، شایستگی های شخصیتی و روانشناختی فرد است.

مدیرکل دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: کسی که مدیر می شود باید بتواند روابط عمومی بالایی داشته و ارتباط خوبی برقرار کند؛ باید بتواند صبور و مسئولیت پذیر بوده و رفتارش، آرامش بخش مدرسه باشد.

آزمون گزینش و انتصاب مدیران مدارس با حضور ۱۰ هزار نفر جهت تصدی ۳ هزار پُست مدیریت برگزار شد.

وی با بیان اینکه وظیفه مدیر مدرسه، برنامه ریزی در مدیریت است و باید جهت اداره مدرسه برنامه داشته باشد، تصریح کرد: مدیر باید تسلط به قوانین و آیین نامه های تخصصی داشته باشد.

محبی افزود: ما در سطح کشور حدود سه هزار مدیر نیاز داریم و حدود ۱۰ هزار نفر شرایط شرکت در آزمون را داشتند؛ بنابراین از هر سه نفر یک نفر گزینش خواهد شد.

مسابقه ۱۰ هزار نفر جهت تصدی ۳ هزار پُست مدیریت ، آزمون گزینش و انتصاب مدیران مدارس برگزار شد

واژه های کلیدی: مدیریت | برگزاری | داوطلبان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog